Bestrijding van fruitvliegen

Na een grondige inspectie worden de ontwikkelingsbronnen van fruitvliegjes in beeld gebracht. Deze worden grondig schoongemaakt waarna bestrijdingsmiddelen kunnen worden toegepast om de laatste fruitvliegjes te doden.

Bij zeer grote overlast van de fruitvlieg kunt u contact opnemen met JPC Ongediertebestrijding. JPC Ongediertebestrijding is de specialist in bestrijding van de fruitvlieg en kan u vrijblijvend een advies doen toekomen.

Effectieve bestrijding vanaf € 100,-

Werkwijze

 1. Gratis Inspectie
 2. Bepalen aanpak bestrijding
 3. Prijsopgave
 4. Akkoord? Wij gaan direct aan de slag

Neem vrijblijvend contact op

 • Garantie

 • 24/7 service

 • Jarenlange ervaring

 • Gratis inspectie

 • Gecertificeerde medewerkers

 • Ook in avond/weekend

 • Uitgebreid advies

 • Voor particulieren en bedrijven

Wering van de fruitvlieg

Een goede hygiëne gaat de ontwikkeling van de fruitvlieg tot grote aantallen tegen. Zorg ook voor het regelmatig reinigen van afvalbakken, containers, e.d.; spoel afvoergoten regelmatig door en houdt emballage en retourproducten (melk, bier, limonade, e.d.) apart van productieruimten.

De fruitvlieg is een klein insect met een lengte tot ca. 4 mm. Ze zijn afhankelijk van de soort bruingeel tot donkerbruin gekleurd. De fruitvlieg kan goed, maar weinig gericht, vliegen. De ogen zijn groot in verhouding tot de grootte van de kop. De larven van de fruitvlieg zijn meestal licht van kleur, langwerpig en pootloos; het puntige uiteinde van de larve van de fruitvlieg is de kop.

De larven van de fruitvlieg voeden zich met vochtige soms vrijwel vloeibare producten zoals rottende vruchten en planten, gistend sap, melk- en bierresten, enz. In deze vochtige massa kunnen eitjes, larven en poppen zich uitstekend handhaven en vermenigvuldigen. De eitjes worden door de vliegjes afgezet in of bij deze voedingsbodems, waardoor de uitgekomen larven van de fruitvlieg onmiddellijk voedsel kunnen opnemen.

Gezien de leefwijze van de fruitvlieg komen ze vrij algemeen in de “vochtige” levensmiddelenindustrie voor, maar ook in keukens (spoelmachines, afvoeren, e.d.) en in woningen (rioolgebreken o.i.d.). Vooral door azijn en zwakke oplossingen van alcohol worden fruitvliegjes aangetrokken.